زمینه های فعالیت / سیستمهای پوشش استخر و مجموعه های ورزشی

 

سیستمهای پوشش استخر یالازیاپی در زمینه تولید و فروش سیستم پوشش با بازشو تلسکوپی جهت هر ابعاد استخر از استخرهای ویلا تا استخرهای المپیک نیز فعالیت میکند.

به مشتریانمان از مرحله انتخای سیستم پوشش و نصب پوشش و خدمات سرویس بعد از فروش در هر مرحله خدمات ارائه میداریم.

جهت فروش، نصب و خدمات بعد از فروش و بازبینی سیستمهای پوششاستخر همیشه با اکیب فنی و کادر فروش خود؛

- سیستمهای پوشش استخر در ابعاد و گزینه های مختلفی را معارفه میدارد.

- در رابطه با انتخاب مناسبترین گزینه خدمات کشف و مشاوره ارائه میداریم.


� 2014 Yalaz Yap�