زمینه های فعالیت / سیستمهای باغ زمستانی

 


یک باغ زمستانی طراحی شده بصورت زیبا ویا یک باغ لیمو سنتی میتواند مکان ضمیمه فوق العاده ای برای هر منزلی باشد. جهت ایجاد یک مکان زندگی ضمیمه برای طول سال، باغ زمستانی و باغ لیمو رینارس بنوعی طراحی شده است که در زمستان گرم و در تابستان خنک بماند.

 

مکان ضمیمه زیبائی برای منزلتان

باغ زمستانی رینارس میتواند به طراحی منزلتان مطابقت داشته باشد و خواه یک طراحی عملکردی و خواه یک طرز مدرن و خواه یک باغ زمستانی از مدل ویکتوریا میتواند به نیازهای طراحی شما جوابگو باشد.

این راهکارها به پنجره ها، دربها، به دربهای ریلی ویا تاشو رینارس قابل الحاق بوده و هدف از استفاده شما را برآورد کرده و ارزش دیگری به منزلتان میبخشد. در ضمن آلمینیوم به علت نیاز کمتری به مراقبت، مقاومت و ویژگیهایی از قبیل رنگ، رنگ پودریو انواع الوکسال هر نوع نیازهای یک محیط زندگی ایده آل ضمیمه را برآورد میکند.

همچنین سیستمهای باغ زمستانی را میتوان جهت تراسهای بسته نیز استفاده کرد. با ایجاد حراست در قبال باد و باران استفاده شدن بیشتری از اماکن بیرونی را تامین میکند.


TR 200
Thermo Roof 200
Paralel Roof 100
Concept Roof 120
Cintro
� 2014 Yalaz Yap�