زمینه های فعالیت / زمینه فعالیتها / سیستمهای آلمینیومی نما

جهت بسیاری از معماران، ارزش زیبائی یک بنا، با طراحی و کنسپت نمای آن تعریف گردیده میشود. ولیکن این جنبه ویژه بنا صرفاً یک مفهوم معماری نبوده و همزمان با آن میبایست الزامات فنی مهم جهت بهبودی شرایط زندگی و کار بنا را نیز فراهم کند. این الزامات علاوه بر عواملی بمانند نورگیری، تهویه و صرفه جویی در انرژی، میبایست به ایمنی بیشتر و مقاومت نیز متمرکز باشد.

 

راهکارهای زیبائی

راهکار پوشش نمای رینارس جهت برآورد درخواستهای مختلف، بسیار خوب تجهیز شده است. جهت امکان بخشیدن به خلاقیت معماری، راهکارهای زیبای متعددی در خطوط عمودی و افقی  با اجراء شیشه تقویت شده ویا فنون درب مینیمالیست را ارائه میدارد. رینارس جهت کنسپتهای طراحی معماری ویژه از قبیل دربهای ویژه سطوح ویا سازه های موجدار راهکارهای ویژه فرد و مناسب با نیازها را تقدیم میدارد.

 

 

پرفرمانس تکنیک مدرن

از طرف دیگر، سیستمهای بسیار متعدد پوشش نما ما، راهکارهای مناسب با الزامات بنا را ارائه میدارد. نمای پوششی مدولر از قبیل سیستمهای پنل نما، امکان نصب سریع در محل را فراهم میکند. اینها جهت بناهای مرتفع بسیار مناسب میباشند. در قبال حرکات بنا ویا انبساط آن رفتاری بدون ایراد نشان داده و بازدهی آکوستیک را افزایش میدهد. استفاده از این نماهای پوشش آلمینیومی اجتناب ناپذیر میباشد. زیرا اینها هر نوع الزامات ثبات و مقاومت اماکن شیشه ای وسیع را فراهم میکند.  راهکار پوشش نمای رینارس بعلت دارا بودن بالاترین استاندارد مناسب در ایمنی و بازدهی انرژی، همزمان با آن الزامات بالاترین پرفرمانس مورد نظر را نیز برای بنای شما بجا می آورد.

راهکار کامل جهت نمای شما

در ضمن بعلت مطابقت داشتن همگی سیستمهای پوشش نما، انتگراسیون بدون ایراد دربها، پنجره ها، سیستم سقف و حتی پنلهای فتوولتیکرا تامین کرده و امکان ارائه راهکار کامل را با آزادی بینهایت طراحی فراهم میکند. از مابین صدها رنگ، پودر رنگ و الوکسال میتوانید هر نوع رنگ مات، شفاف، رنگ پودر متالیک  ویا رنگ پودری الوکسال ویژه و مقاوم در قبال خراشیدگی که نیاز به مراقبت ویژه ای ندارد را هم جهت اماکن سرپوشیده و هم اماکن روباز انتخاب کنید.  


Curtain wall 50
Curtain wall 60
Curtain wall 65-EF
Curtain wall 86
� 2014 Yalaz Yap�